Неделя СК

"Неделя СК" газеті  - облыстық апталық 

Мекен-жай:

Петропавл қаласы
Кошуков көшесі,  5

+7 (7172) 559-338

Астана қ., Қонаев көшесі 4,
13 қабат