Ардақ

Қоғамдық-саяси гагет.  Қазақ, орыс тілдерінде шығады.

Мекен-жай:

486050
Шымкент,  

Әлімкқұлов көшесі, 22

Байланыстар:

Телефон: 8 (72 52) 53-49-98

+7 (7172) 559-338

Астана қ., Қонаев көшесі 4,
13 қабат