Кызылординские вести

"Кызылординские вести"  облыстық газеті

Байланыстар:

"Кызылординские вести" облыстық газеті

+7 (7172) 559-338

Астана қ., Қонаев көшесі 4,
13 қабат