МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ТАПСЫРМАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ