О назначении Сатыбалды Д.А.

Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом Туркестанской области.

 

Президент

Республики Казахстан                                     К.Токаев

 

Астана, Акорда, 1 декабря 2022 года

№ 29