О назначении Касымбека Ж.М.

Назначить Касымбека Жениса Махмудулы акимом города Астаны.

 

Президент

Республики Казахстан                                             К.Токаев

 

Астана, Акорда, 8 декабря 2022 года

 № 46