Автожол саласы: атқарылған жұмыстың алдын ала қорытындылары мен жоспарлары