«Осыған қарамастан, кейбіреулер жеке қабылдау арқылы сот актісін қайта қарауға тырысады. Барлығы Жоғарғы Сот Төрағасының немесе сот алқаларының төрағаларының жеке қабылдағанын қалайды. Алайда, іс жүргізу кодекстері нақты сот істерін қабылдауға тыйым салады. Бірден айта кетейін - бұл құқықтық алаңнан тыс және бұған жол беруге болмайды», - деді спикер.  


Сотты мемлекеттік органмен салыстыруға болмайды. Соттың өзіндік ерекшелігі бар. Егер мемлекеттік органдардың басшылары азаматтарды кесте бойынша қабылдауға және олардың мәселелерін шешуге міндетті болса, онда Сот Төрағасы судья бола отырып, азаматтарды нақты сот істері бойынша қабылдауға құқылы емес! 

«Сот төрағасы қабылдауды тек өзінің төрағалық функциялары бойынша жүргізеді: бұл ұйымдастырушылық мәселелер, сот практикасы, сотта қызмет көрсету мәселелері, бірақ сот төрелігімен, сот актілерімен қабылданған немесе нақты сот істерімен қабылданатын мәселелермен ешқандай байланысы жоқ. Әлемнің ешбір елінде іс бойынша судьялардың процеске қатысушыларды жеке қабылдау тәжірибесі жоқ. Бұл сот төрелігінің негізгі қағидатына қайшы келеді: тараптардың теңдігі мен бәсекелестігі», - деп түйіндеді Н. Шәріпов.