Профессордың айтуынша, экономикалық түзетулерге экономика саласындағы монополияларды жоюды жатқызуға болады – бұл Конституцияға президенттің жақын туыстарына квазимемлекеттік секторда қызмет атқаруға тыйым салуды енгізуге байланысты. Жердің, табиғи ресурстардың жер қойнауының халыққа тиесілі екендігін мойындау. Енді осы меншікті басқаратын мемлекет, ең алдымен, халықтың мүдделерін, осы табиғи байлықтардың иесінің мүдделерін ескеруі керек. Саяси өзгерістерге саяси жүйені демократияландыруға бағытталған өзгерістер кіруі керек.  


«Бұл саяси саладағы монополияларды жою, президенттік партияның монополияларын жою, өйткені Президенттің өзі партияда болмайтындықтан, оған қандай да бір партияға мүше болуға тыйым салынады, сондай-ақ жеке адамдар мен адамдар топтарының саясат саласындағы монополиясы. Атап айтқанда, Президенттің туыстарына саяси мемлекеттік қызметшілер лауазымдарын атқаруға тыйым салу және бұрын белгіленген артықшылықтардың күшін жою. Демократиялық өзгерістерге Мәжіліс сайлауын демократияландыру, аралас сайлау жүйесін енгізу, партиялық тізімдерден басқа депутаттардың едәуір бөлігін елдің барлық өңірлерін қамтитын бір мандатты сайлау округтері бойынша сайлау да жатқызуға болады. Егер жұмысына немқұрайлы қарайтын депутаттар болса, сайлаушылар бұл депутаттарды қайтарып ала алады, бұл партиялардан сайланған депутаттарға қатысты қолданылмады, өйткені олар партиялар дауыс жинағаннан кейін тағайындалды. Бірақ бұл басқа партияларды Парламенттегі орындар үшін белсенді күресуге итермелейді. Бұл облыстар мен республикалық маңызы бар қалалар әкімдерін неғұрлым демократиялық жолмен тағайындауға жасалған қадам. Бұрынғы әдіске қарағанда, енді облыстың немесе республикалық маңызы бар қаланың барлық депутаттарының жиналысы – құрылтай болады - Президент олар ұсынған екі кандидатураның бірін тағайындайды. Мәжілістің рөлі мен мәнінің артуы: Мәжіліс неғұрлым белсенді болады және конституциялық тұрғыдан заң қабылдаушы орган ретінде бекітілді. Сенаттың қарсылықтарын еңсеру құқығына ие. Осылайша, халық тікелей сайлайтын орган заң шығару процесінде жетекші органға айналады», - деп атап өтті спикер.  


Сарапшы елдің Ата Заңына енгізілетін түзетулердің заңды құқық қорғау ережелеріне адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтының Конституцияда толыққанды бекітілуін және 1995 жылы таратылған Конституциялық Соттың қайта құрылуын жатқызды.