Ғылыми кеңестің V отыры­сы­на Түркі мемлекеттері ұйы­­мы­ның Бас хатшысы Бағдат ­Әм­ре­е­в, Халықаралық Түркі ака­де­мия­­сының басшысы Дар­хан Қыдырәлі, Әзербайжан Респуб­ли­­­ка­­сының Білім ми­нистрі Эмин Амруллаев, Қа­зақ­стан Респуб­ликасының Оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов, Қазақстан Рес­­п­уб­­лика­сының Ғылым және жо­ғары бі­лім министрі Саясат Нұр­бек, Қырғыз Республикасының ­Білім және ғылым министрі Алмаз­бек Бейшеналиев, Әзер­­бай­жан, Қырғыз­стан, Мажар­стан, Өзбек­стан елде­рінің Қазақ­стан­­­­­дағы елшілері мен Түр­кия ел­­­ші­­лігінің өкілдері қатысты.

Жиында сөз алған Түркі мем­ле­кеттері ұйымының Бас хатшысы Бағдат Әмреев:

– Қазіргі таңда Түркі мемле­кет­тері ұйымының аума­ғын­да­ғы инте­грациялық үлгі­сі­­нің ажырамас бөлігі саналатын ғылым, білім және мәде­ниет­­тің маңызы артты. Бұл сала­лар – еліміздегі әлеуметтік өзге­ріс­терді, экономиканың дамуын,­ хал­қымыздың әл-ауқатын кө­терудің негізгі факторы, – деді.

Оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов түркі елдері ара­сындағы ынтымақтастықтың ма­­ңызы жыл өткен сайын артып келе жатқанын атап өтті.

– Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр Ыстанбұл саммитінде айтқан­дай, Түркі әлемінің геосаяси әлеуетін дұрыс қолдануымыз керек. Осы мақсатта түркі ел­де­рі арасындағы білім және ғы­лым саласы бойынша ин­тегра­ция аса үлкен маңызға ие. Бұл ретте Халықаралық Түр­кі ака­демиясының маңызды жобаларының бірі – мектеп оқушыларына бағыт­талған «Ор­тақ түрк тарихы», «Ортақ түрк әдебиеті» және «Түр­кі әлемі географиясы» оқу­лық­тарын әзір­леу. Бұл оқулық­тар әбден қаралып, сараптамадан өтті, – деді министр А.Аймағамбетов.

Әзербайжан Республика­сы­ның Білім министрі Эмин Амруллаев «Ортақ түрк тари­хы» оқулығы өз елінің оқу бағ­дарламасына енгізіліп үлгер­генін, осы оқулық­пен әзер­бай­жандық оқушылардың білім алып жүргенін жеткізді.

– Ыстан­бұлда өткен сарапшылар жиы­нында ХV ғасыр­ға дейінгі «Ор­тақ түрк тарихы», «Ортақ түрк әдебиеті» және «Түркі әлемі география­сы» оқулықтары бойын­ша мүше елдер арасында табыс­ты тал­қылаулар болған еді. Бір нәрсені айта кету керек, акаде­мия тарапынан Әзербайжан, Қазақ­стан, Қырғызстан, Түр­киядан сарап­шылардың қаты­суымен түр­кі мемлекеттері ұйы­мына мү­ше елдердің мектеп оқушылары үшін дайындалған ХV ғасырға дейінгі «Ортақ түрк тарихы» 2019-2020 жылдан бастап еліміздегі 151 мек­тепте факуль­татив пән ретінде 8-сыныптарда оқытылып келеді. Әр оқу жылында бұл пәнді әзербайжан және орыс тілінде білім алатын 14 мыңға жуық оқушы оқып жатыр. Қалған екі оқулық та өзге түркі елдерінің оқу бағ­дар­ламасына енгізіледі деп үміт­тенемін, – деді Э.Амруллаев.

Басқосу барысында Түркия тарапы Халықаралық Түркі ака­де­мия­сы Ғылыми кеңесіне төрағалық міндетін Қазақстанға табыстады. Аталған кеңестің төрағалығын қабылдап алған Ғылым және жоғары білім ми­нистрі Саясат Нұр­бек бұл ман­даттың үлкен жауап­кершілік екенін айтты.

– Қазақстанның Түркі академиясы Ғылыми кеңесінің төр­­­­ағалығын алуы – біз үшін өте үлкен жауапкершілік, ма­ңызды оқиға. Неге десеңіз, Қазақ­­станда елеу­лі рефор­ма жа­­са­лып жатыр. Мемле­кет бас­шы­сы Қасым-Жомарт Тоқаев «Жаңа Қазақстан» деген жаңа көзқараспен, ауқым­ды жоспармен елімізде стра­тегиялық өзгерістерді бастады. Жаңадан тағайын­далған Ғы­лым және жоғары білім ми­нистрі ретінде ғылыми-қол­дан­балы зерттеулерді және жо­ғары білім саласындағы инте­гра­цияға салмақ беруді ұсы­на­мын. Академияға мүше мем­лекет­тердің білім-ғылым сала­сы басшыларының ой-пікір, ұсы­­нысымен өз күш-жігерімді осы екі бағытты жүзеге асыруға арнағым келеді. Біздің ғылыми-зерттеу инсти­туттар түркі әлемі, жалпы түр­кі тарихы, жағрапия, әліппе зерт­теулеріне өз ресурс­тарын қо­сады, – деді С.Нұрбек.