«Біріншіден, үш деңгейлі институционалдық жүйені енгізу. Екіншісі, кәсіптік біліктіліктерді тану тәртібін регламенттеу. Үшіншіден, еңбек нарығының бейресми және информалды білім беруді тану. Жеке шеберлікті растау мүмкіндігі. Қызметкерлерді ынталандыру шаралары», - деді ол.