«Осы міндеттерді орындау үшін бүгінде тиісті құжаттар қабылданды. Бұл университеттер автономиясын ұлғайту мақсатында тиісті заңға өзгерістер енгізілді, сондай-ақ  «Сапалы білім «Білімді ұлт» ұлттық жобасы, 2022-2026 жылдарға арналған ҚР Білімді дамыту тұжырымдамасы қабылданды. Осы құжаттар негізінде жоғары білімді дамытудың басты бағыттары айқындалды. Атап айтқанда, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімге қолжетімділікті кеңейту; мамандарды даярлаудың алдын ала болжау моделіне көшу; жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің бәсекеге қабілеттілігін көтеру және мазмұнды жаңарту; жоғары білімдегі цифрландыру; университеттердегі басқару жүйесін жетілдіру; жоғары білімдегі интернационализация; жоғары білім жүйесінің сапасын қамтамасыз ету», - деді спикер.