Спикерлердің айтуынша, бағдарлама мүгедек балалар мен жастардың (14-29 жас) тіршілік әрекетін жеңілдетуге бағытталған және оларға әлеуметтенуге мүмкіндік береді.

Бағдарлама әрбір пайдаланушының қажеттіліктерін ескере отырып, жергілікті өндірушілерден дайындалатын протездік-ортопедиялық бұйымдарды, оның ішінде бионикалық протездерді сатып алуды көздейді.

Бүгінгі күні протездік-ортопедиялық бұйымдарды таңдау мемлекеттік бюджеттен кепілдендірілген сомамен шектелген және неғұрлым функционалдық протездік-ортопедиялық бұйымды сатып алу үшін мүгедек адамдарға қосымша қаржыландыру талап етіледі. Мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесі сапалы техникалық оңалту құралдарын сатып алуды қаржыландырудың жеткіліксіздігінен мұқтаждардың қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды дұрыс таңдау үздіксіз оңалту процесін қолдау, қозғалыс бұзылыстары бар адамдардың әлеуметтік бейімделуі мен белсенділігін қамтамасыз ету және тәуелсіз белсенділіктің шекарасын кеңейту үшін қажет.

Қор сондай-ақ қордың электрондық порталына өтінім берген мүгедек адамдарға мемлекеттік бюджетте көзделген соманы бірлесіп қаржыландыруға қатысатынын атап өту қажет.

Сөз сөйлеушілердің айтуынша, «Фармас» ЖШС мен «Medicare International» ЖШС протездік бұйымдары Қазақстанда әлемдік өндірушілердің құрауыштарынан жиналады. Сапасы жағынан олар шетелдік әріптестерінің өнімдерінен еш кем түспейді.