Спикер атап өткендей, 2019 жылы ресми талаптардан бас тартуды және банктердің ішкі саясаттары мен процестерінің сапасына баса назар аударуды көздейтін тәуекелге бағдарланған қадағалау енгізілді. Сондай-ақ провизияны, қарыз алушылардың байланысын, тәуекелдерді басқару жүйелерін және акционерлер мен менеджменттің іскерлік беделін бағалау кезінде реттеуші туралы дәлелді қадағалау пайымдауын пайдалану көзделген.

«Тәуекелге бағдарланған қадағалаудың негізгі элементтерінің бірі банктердің қаржылық тұрақтылығын және корпоративтік басқару жүйелерінің сапасын бағалайтын SREP қадағалау моделі болып табылады», - деді спикер.

SREP әдіснамасы бойынша банктерді алғашқы толық бағалау 2021 жылдан бері жүргізіліп келеді. 2022 жылдың наурыз-қараша аралығында екінші деңгейдегі барлық 21 банк бойынша 33 үкіметтік және 122 сапалық көрсеткіштерді талдау негізінде 2022 жылға SREP қадағалау бағасы жүргізілді, деді О. Қизатов.

Оның айтуынша, тәуекелдер деңгейін ескере отырып, банктерге түрлі қадағалау шаралары қолданылады.

«Жалпы алғанда, тәуекелі төмен банктер бойынша AQR қорытындылары бойынша және проблемалық кредиттерді төмендету жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орындалуын реттеудің, мониторингтеудің стандартты режимі жалғасатын болады. Орташа тәуекелді банктер бойынша анықталған тәуекелдер мен кемшіліктерді жою бойынша шаралар қабылданады және бизнес-процестерді өзгерту және сандық көрсеткіштерді жақсарту бөлігінде кемшіліктер бойынша түзету іс-шараларының жоспарлары қабылданады», - деді О. Қизатов.